WSKAZÓWKI PRZYDATNE W TRAKCIE PRACY

Wskazówki przydatne w trakcie pracy

Malowanie należy rozpocząć od sufitów, malując od okna w głąb pomieszczenia. Świeżo pomalowana ściana może dać efekt inny niż oczekiwany. Dopiero po wyschnięciu farba utleni się i widoczny będzie końcowy efekt.
Malowanie zaczynamy od odcięć powierzchni stycznych (rogi, sufit, ściany, listwy, kontakty itp.) Używamy do tego dobrych pędzli po czym nadajemy strukturę małym wałkiem. Aby uniknąć nieestetycznych smug, nie malujemy długimi, ciągnącymi się przez całą ścianę pasami, tylko równomiernie nanosimy farbę, malując krótki pionowy pasek i rozprowadzamy farbę na boki - ruchami z góry na dół. Zawsze zaczynajmy malowanie od góry – nigdy od dołu. Kolejne fragmenty powinny na siebie nachodzić, unikniemy wtedy niedomalowanych miejsc. Ten sposób umożliwi nam równomierne położenie farby na całej malowanej powierzchni. Warto pamiętać, że po rozpoczęciu malowania jednej ściany, nie należy dzielić tej pracy w czasie – może to spowodować odznaczającą się smugę pomiędzy etapami malowania.
Do wielu prac, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz potrzebna jest drabina. W zależności od jej przeznaczenia, wybieramy drabinę odpowiedniej wysokości i rodzaju. Ważne jest, by otwierać ją do najdalszego stopnia, może to zapobiec niespodziewanemu rozsunięciu i narażeniu na upadek. Nigdy nie należy stawać na szczycie – przyjmuje się, że optymalna pozycja dla malarza znajduje się na drugim stopniu od góry. Z jednej strony daje to malarzowi możliwość sięgnięcia wyższych powierzchni, z drugiej - gwarantuje odpowiednią stabilność. Większość drabin posiada haki, na których możemy zawiesić puszkę z farbą.

zobacz również