BHP

Półmaska ochronna FFP2 NR D
Półmaska ochronna FFP2 NR D
Półmaska ochronna FFP1 NR D
Maseczka-1500-7500

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Półmaska ochronna FFP2 NR D

Półmaska filtrująca przeznaczona do ochrony przed nielotnymi cząsteczkami cieczy i ciał stałych. Produkt spełnia dodatkowe wymogi odporności na zatykanie pyłem dolomitowym.Przeznaczony do jednorazowego użytku, zapewnia skuteczność ≥ 94%. Produkt zgodny z rozporządzeniem 2016/425. Środków Ochrony Indywidualnej.


Skuteczność filtracji: 94%, Kategoria III/ Kat.III, FFP2 NR D

Maksymalne opory oddychania przy wdechu 30 l/min [mbar] 0,7
Maksymalne opory oddychania przy wdechu 95 l/min [mbar] 2,4
Maksymalne opory oddychania przy wydechu 160 l/min [mbar] 3,0
Maksymalna penetracja materiału filtracyjnego 95 l/min 6%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (46 spośród 50 wyników) 11%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (8 spośród 10 badanych) 8%

Norma bezpieczeństwa:

PN-EN 149+A1:2010

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-750010Uniwersalny10 szt.
1500-750002Uniwersalny2 szt.
Maseczka-1500-74001

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Półmaska ochronna FFP2 NR D

Półmaska filtrująca przeznaczona do ochrony przed nielotnymi cząsteczkami cieczy i ciał stałych. Produkt spełnia dodatkowe wymogi odporności na zatykanie pyłem dolomitowym. Przeznaczony do jednorazowego użytku, zapewnia skuteczność filtracji ≥ 80%. Produkt zgodny z rozporządzeniem 2016/425 ws. Środków Ochrony Indywidualnej.


Skuteczność filtracji: 80%, Kategoria III/ Kat.III, FFP2 NR D

Maksymalne opory oddychania przy wdechu 30 l/min [mbar] 0,6
Maksymalne opory oddychania przy wdechu 95 l/min [mbar] 2,1
Maksymalne opory oddychania przy wydechu 160 l/min [mbar] 3,0
Maksymalna penetracja materiału filtracyjnego 95 l/min 20%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (46 spośród 50 wyników) 25%

Norma bezpieczeństwa:

PN-EN 149+A1:2010

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-740010Uniwersalny10 szt.
1500-740002Uniwersalny2 szt.
Maseczka-1500-7300

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Półmaska ochronna FFP1 NR D

Półmaska fi ltrująca przeznaczona do ochrony przed nielotnymi cząsteczkami cieczy i ciał stałych. Produkt spełnia dodatkowe wymogi odporności na zatykanie pyłem dolomitowym. Przeznaczony do jednorazowego użytku, zapewnia skuteczność filtracji ≥ 80%. Produkt zgodny z rozporządzeniem 2016/425 ws. Środków Ochrony Indywidualnej.


Skuteczność filtracji: 80%, Kategoria III/ Kat.III, FFP1 NR D

Maksymalne opory oddychania przy wdechu 30 l/min [mbar] 0,6
Maksymalne opory oddychania przy wdechu 95 l/min [mbar] 2,1
Maksymalne opory oddychania przy wydechu 160 l/min [mbar] 3,0
Maksymalna penetracja materiału filtracyjnego 95 l/min 20%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (46 spośród 50 wyników) 25%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (8 spośród 10 badanych) 22%

Norma bezpieczeństwa:

PN-EN 149+A1:2010

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-730010Uniwersalny10 szt.
1500-730002Uniwersalny2 szt.
Półmaska z zaworem
Filtry do półmaski podwójnej
Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, z podwójnym filtrem
1500-620003

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Półmaska z zaworem

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie. 

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP1

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-620003Uniwersalny3 szt.
1500-620010Uniwersalny10 szt.
1500-822102

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Filtry do półmaski podwójnej

Filtr o klasie ochrony A1 zabezpiecza przed oparami oraz gazami organicznymi. Sprawdź tabelę oznaczeń zgodnych z normą EN14387:2004 + A1:2008

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

EN14387:2004 + A1:2008

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-822102Uniwersalny/A12 szt.
1500-822202Uniwersalny/P2R2 szt.
1500-822002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, z podwójnym filtrem

Klasy ochrony: P1 - sprzęt o niskiej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza czterokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P2 - sprzęt o średniej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dziesięciokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P3 - sprzęt o wysokiej skuteczności ochronnej - chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dwudziestokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. R- produkt przeznaczony do wielokrotnego użycia.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

89/686/EEC

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-822002Uniwersalny1 szt.
Filtr do półmaski ochronnej wielokrotnego użytku
Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, z pojedynczym filtrem
Półmaska
1500-801101

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Filtr do półmaski ochronnej wielokrotnego użytku

Filtr o klasie ochrony A1 zabezpiecza przed oparami oraz gazami organicznymi. Sprawdź tabelę oznaczeń zgodnych z normą EN14387:2004 + A1:2008

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

EN14387:2004 + A1:2008

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-801101Uniwersalny/A11 szt.
1500-801201Uniwersalny/P3R1 szt.
1500-801001

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, z pojedynczym filtrem

Klasy ochrony: P1 - sprzęt o niskiej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza czterokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P2 - sprzęt o średniej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dziesięciokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P3 - sprzęt o wysokiej skuteczności ochronnej - chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dwudziestokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. R- produkt przeznaczony do wielokrotnego użycia.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

89/686/EEC

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-801001Uniwersalny1 szt.
1500-720002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP1

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-720002Uniwersalny2 szt.
1500-720020Uniwersalny20 szt.
Półmaska
Półmaska
Półmaska
1500-700002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP2

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-700002Uniwersalny2 szt.
1500-700010Uniwersalny10 szt.
1500-680002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP3

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-680002Uniwersalny1 szt.
1500-680010Uniwersalny10 szt.
1500-660002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP2

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-660002Uniwersalny2 szt.
1500-660010Uniwersalny10 szt.
Półmaska
1500-640002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP1

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-640002Uniwersalny2 szt.
1500-640010Uniwersalny10 szt.
Maseczka-1500-7500

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Półmaska ochronna FFP2 NR D

Półmaska filtrująca przeznaczona do ochrony przed nielotnymi cząsteczkami cieczy i ciał stałych. Produkt spełnia dodatkowe wymogi odporności na zatykanie pyłem dolomitowym.Przeznaczony do jednorazowego użytku, zapewnia skuteczność ≥ 94%. Produkt zgodny z rozporządzeniem 2016/425. Środków Ochrony Indywidualnej.


Skuteczność filtracji: 94%, Kategoria III/ Kat.III, FFP2 NR D

Maksymalne opory oddychania przy wdechu 30 l/min [mbar] 0,7
Maksymalne opory oddychania przy wdechu 95 l/min [mbar] 2,4
Maksymalne opory oddychania przy wydechu 160 l/min [mbar] 3,0
Maksymalna penetracja materiału filtracyjnego 95 l/min 6%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (46 spośród 50 wyników) 11%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (8 spośród 10 badanych) 8%

Norma bezpieczeństwa:

PN-EN 149+A1:2010

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-750010Uniwersalny10 szt.
1500-750002Uniwersalny2 szt.
Maseczka-1500-74001

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Półmaska ochronna FFP2 NR D

Półmaska filtrująca przeznaczona do ochrony przed nielotnymi cząsteczkami cieczy i ciał stałych. Produkt spełnia dodatkowe wymogi odporności na zatykanie pyłem dolomitowym. Przeznaczony do jednorazowego użytku, zapewnia skuteczność filtracji ≥ 80%. Produkt zgodny z rozporządzeniem 2016/425 ws. Środków Ochrony Indywidualnej.


Skuteczność filtracji: 80%, Kategoria III/ Kat.III, FFP2 NR D

Maksymalne opory oddychania przy wdechu 30 l/min [mbar] 0,6
Maksymalne opory oddychania przy wdechu 95 l/min [mbar] 2,1
Maksymalne opory oddychania przy wydechu 160 l/min [mbar] 3,0
Maksymalna penetracja materiału filtracyjnego 95 l/min 20%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (46 spośród 50 wyników) 25%

Norma bezpieczeństwa:

PN-EN 149+A1:2010

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-740010Uniwersalny10 szt.
1500-740002Uniwersalny2 szt.
Maseczka-1500-7300

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Półmaska ochronna FFP1 NR D

Półmaska fi ltrująca przeznaczona do ochrony przed nielotnymi cząsteczkami cieczy i ciał stałych. Produkt spełnia dodatkowe wymogi odporności na zatykanie pyłem dolomitowym. Przeznaczony do jednorazowego użytku, zapewnia skuteczność filtracji ≥ 80%. Produkt zgodny z rozporządzeniem 2016/425 ws. Środków Ochrony Indywidualnej.


Skuteczność filtracji: 80%, Kategoria III/ Kat.III, FFP1 NR D

Maksymalne opory oddychania przy wdechu 30 l/min [mbar] 0,6
Maksymalne opory oddychania przy wdechu 95 l/min [mbar] 2,1
Maksymalne opory oddychania przy wydechu 160 l/min [mbar] 3,0
Maksymalna penetracja materiału filtracyjnego 95 l/min 20%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (46 spośród 50 wyników) 25%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (8 spośród 10 badanych) 22%

Norma bezpieczeństwa:

PN-EN 149+A1:2010

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-730010Uniwersalny10 szt.
1500-730002Uniwersalny2 szt.
1500-620003

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Półmaska z zaworem

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie. 

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP1

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-620003Uniwersalny3 szt.
1500-620010Uniwersalny10 szt.
1500-822102

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Filtry do półmaski podwójnej

Filtr o klasie ochrony A1 zabezpiecza przed oparami oraz gazami organicznymi. Sprawdź tabelę oznaczeń zgodnych z normą EN14387:2004 + A1:2008

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

EN14387:2004 + A1:2008

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-822102Uniwersalny/A12 szt.
1500-822202Uniwersalny/P2R2 szt.
1500-822002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, z podwójnym filtrem

Klasy ochrony: P1 - sprzęt o niskiej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza czterokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P2 - sprzęt o średniej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dziesięciokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P3 - sprzęt o wysokiej skuteczności ochronnej - chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dwudziestokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. R- produkt przeznaczony do wielokrotnego użycia.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

89/686/EEC

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-822002Uniwersalny1 szt.
1500-801101

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Filtr do półmaski ochronnej wielokrotnego użytku

Filtr o klasie ochrony A1 zabezpiecza przed oparami oraz gazami organicznymi. Sprawdź tabelę oznaczeń zgodnych z normą EN14387:2004 + A1:2008

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

EN14387:2004 + A1:2008

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-801101Uniwersalny/A11 szt.
1500-801201Uniwersalny/P3R1 szt.
1500-801001

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, z pojedynczym filtrem

Klasy ochrony: P1 - sprzęt o niskiej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza czterokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P2 - sprzęt o średniej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dziesięciokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P3 - sprzęt o wysokiej skuteczności ochronnej - chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dwudziestokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. R- produkt przeznaczony do wielokrotnego użycia.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

89/686/EEC

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-801001Uniwersalny1 szt.
1500-720002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP1

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-720002Uniwersalny2 szt.
1500-720020Uniwersalny20 szt.
1500-700002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP2

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-700002Uniwersalny2 szt.
1500-700010Uniwersalny10 szt.
1500-680002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP3

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-680002Uniwersalny1 szt.
1500-680010Uniwersalny10 szt.
1500-660002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP2

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-660002Uniwersalny2 szt.
1500-660010Uniwersalny10 szt.
1500-640002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-2

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP1

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-640002Uniwersalny2 szt.
1500-640010Uniwersalny10 szt.
Półmaska ochronna FFP2 NR D
Maseczka-1500-7500

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Półmaska ochronna FFP2 NR D

Półmaska filtrująca przeznaczona do ochrony przed nielotnymi cząsteczkami cieczy i ciał stałych. Produkt spełnia dodatkowe wymogi odporności na zatykanie pyłem dolomitowym.Przeznaczony do jednorazowego użytku, zapewnia skuteczność ≥ 94%. Produkt zgodny z rozporządzeniem 2016/425. Środków Ochrony Indywidualnej.


Skuteczność filtracji: 94%, Kategoria III/ Kat.III, FFP2 NR D

Maksymalne opory oddychania przy wdechu 30 l/min [mbar] 0,7
Maksymalne opory oddychania przy wdechu 95 l/min [mbar] 2,4
Maksymalne opory oddychania przy wydechu 160 l/min [mbar] 3,0
Maksymalna penetracja materiału filtracyjnego 95 l/min 6%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (46 spośród 50 wyników) 11%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (8 spośród 10 badanych) 8%

Norma bezpieczeństwa:

PN-EN 149+A1:2010

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-750010Uniwersalny10 szt.
1500-750002Uniwersalny2 szt.
Półmaska ochronna FFP2 NR D
Maseczka-1500-74001

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Półmaska ochronna FFP2 NR D

Półmaska filtrująca przeznaczona do ochrony przed nielotnymi cząsteczkami cieczy i ciał stałych. Produkt spełnia dodatkowe wymogi odporności na zatykanie pyłem dolomitowym. Przeznaczony do jednorazowego użytku, zapewnia skuteczność filtracji ≥ 80%. Produkt zgodny z rozporządzeniem 2016/425 ws. Środków Ochrony Indywidualnej.


Skuteczność filtracji: 80%, Kategoria III/ Kat.III, FFP2 NR D

Maksymalne opory oddychania przy wdechu 30 l/min [mbar] 0,6
Maksymalne opory oddychania przy wdechu 95 l/min [mbar] 2,1
Maksymalne opory oddychania przy wydechu 160 l/min [mbar] 3,0
Maksymalna penetracja materiału filtracyjnego 95 l/min 20%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (46 spośród 50 wyników) 25%

Norma bezpieczeństwa:

PN-EN 149+A1:2010

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-740010Uniwersalny10 szt.
1500-740002Uniwersalny2 szt.
Półmaska ochronna FFP1 NR D
Maseczka-1500-7300

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Półmaska ochronna FFP1 NR D

Półmaska fi ltrująca przeznaczona do ochrony przed nielotnymi cząsteczkami cieczy i ciał stałych. Produkt spełnia dodatkowe wymogi odporności na zatykanie pyłem dolomitowym. Przeznaczony do jednorazowego użytku, zapewnia skuteczność filtracji ≥ 80%. Produkt zgodny z rozporządzeniem 2016/425 ws. Środków Ochrony Indywidualnej.


Skuteczność filtracji: 80%, Kategoria III/ Kat.III, FFP1 NR D

Maksymalne opory oddychania przy wdechu 30 l/min [mbar] 0,6
Maksymalne opory oddychania przy wdechu 95 l/min [mbar] 2,1
Maksymalne opory oddychania przy wydechu 160 l/min [mbar] 3,0
Maksymalna penetracja materiału filtracyjnego 95 l/min 20%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (46 spośród 50 wyników) 25%
Maksymalny przeciek wewnętrzny (8 spośród 10 badanych) 22%

Norma bezpieczeństwa:

PN-EN 149+A1:2010

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-730010Uniwersalny10 szt.
1500-730002Uniwersalny2 szt.
Półmaska z zaworem
1500-620003

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Półmaska z zaworem

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie. 

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP1

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-620003Uniwersalny3 szt.
1500-620010Uniwersalny10 szt.
Filtry do półmaski podwójnej
1500-822102

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Filtry do półmaski podwójnej

Filtr o klasie ochrony A1 zabezpiecza przed oparami oraz gazami organicznymi. Sprawdź tabelę oznaczeń zgodnych z normą EN14387:2004 + A1:2008

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

EN14387:2004 + A1:2008

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-822102Uniwersalny/A12 szt.
1500-822202Uniwersalny/P2R2 szt.
Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, z podwójnym filtrem
1500-822002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, z podwójnym filtrem

Klasy ochrony: P1 - sprzęt o niskiej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza czterokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P2 - sprzęt o średniej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dziesięciokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P3 - sprzęt o wysokiej skuteczności ochronnej - chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dwudziestokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. R- produkt przeznaczony do wielokrotnego użycia.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

89/686/EEC

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-822002Uniwersalny1 szt.
Filtr do półmaski ochronnej wielokrotnego użytku
1500-801101

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Filtr do półmaski ochronnej wielokrotnego użytku

Filtr o klasie ochrony A1 zabezpiecza przed oparami oraz gazami organicznymi. Sprawdź tabelę oznaczeń zgodnych z normą EN14387:2004 + A1:2008

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

EN14387:2004 + A1:2008

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-801101Uniwersalny/A11 szt.
1500-801201Uniwersalny/P3R1 szt.
Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, z pojedynczym filtrem
1500-801001

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, z pojedynczym filtrem

Klasy ochrony: P1 - sprzęt o niskiej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza czterokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P2 - sprzęt o średniej skuteczności ochronnej - ochrania układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dziesięciokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. P3 - sprzęt o wysokiej skuteczności ochronnej - chroni układ oddechowy przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza dwudziestokrotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. R- produkt przeznaczony do wielokrotnego użycia.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

89/686/EEC

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-801001Uniwersalny1 szt.
Półmaska
1500-720002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP1

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-720002Uniwersalny2 szt.
1500-720020Uniwersalny20 szt.
Półmaska
1500-700002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP2

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-700002Uniwersalny2 szt.
1500-700010Uniwersalny10 szt.
Półmaska
1500-680002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP3

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-680002Uniwersalny1 szt.
1500-680010Uniwersalny10 szt.
Półmaska
1500-660002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP2

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-660002Uniwersalny2 szt.
1500-660010Uniwersalny10 szt.
Półmaska
1500-640002

Pobierz zdjęcie w dużym rozmiarze

xx-4

Półmaska

Uwaga: nie stosować jako zabezpieczenie przed toksycznymi i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami takimi jak: gazy, dymy, mgły, pary. Artykuł jednorazowego użytku. Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie dezynfekować. Warunki użytkowania: Przed przystąpieniem do pracy użytkownik musi być zapoznany ze środkiem ochrony osobistej i jego przeznaczeniem. Półmaski filtrującej nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie może występować niedobór tlenu, tj. mniej niż 17% obj. Dobór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od stężenia i rodzaju zagrożenia występującego w środowisku. Jeśli użytkownik stwierdzi, że podczas użytkowania półmaski nastąpił znaczny wzrost oporu oddychania, należy natychmiast wymienić sprzęt na nowy. Dopasowanie półmaski należy sprawdzić przed każdym użyciem. Zarost na twarzy może znacznie wpłynąć na przyleganie maski, a co za tym idzie na szczelność. Zakres stosowania: KLASA FILTRACYJNA: FFP1/ZASTOSOWANIE: ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 4NDS*; FFP2/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 9NDS*; FFP3/Ochrona przed pyłami i dymami, jeżeli stężenie nie przekracza wartości 20NDS*. *NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie.

Przeznaczenie:

BHP, ochrona dróg oddechowych.

Norma bezpieczeństwa:

FFP1

Numer indeksu:Wymiar/rozmiar:Ilość:
1500-640002Uniwersalny2 szt.
1500-640010Uniwersalny10 szt.